Welkom!

De magie van de bewonerbespreking is een praktische handleiding met:
– de opzet van de bewonerbespreking met een beschrijving van de volgorde van de onderwerpen.
– Vervolgens de rollen en de inbreng van de medewerkers (teamlid, EVV, contactverzorgende, leidinggevende en gespreksleider).
– Ten slotte … met voorbeelden uit de praktijk.

Bestellen

Ben je geïnteresseerd in deze praktische handleiding voor de bewonerbespreking? Het boek kost € 15 exclusief verzendkosten
Je kunt De magie van de bewonerbespreking direct bestellen. Klik op deze link of op het plaatje van het boek!
Handleiding bewonerbespreking in de ouderenzorg

Ouderenzorg

De bewonerbespreking is ontwikkeld tijdens de invoering van belevingsgerichte zorg. De bewonerbespreking is met name geschikt voor de ouderenzorg: de zorg voor dementerenden, de zorg voor mensen met een chronisch ziekte en ouderen met een verstandelijke beperking.

Wat is een bewonerbespreking

Je kunt het samenvatten als een teamgesprek waarin je met elkaar de wensen en behoeften van een bewoner bespreekt. En belangrijk natuurlijk: hoe je in de zorg invulling geeft aan deze wensen en behoeften.
Het onderscheid met de reguliere bewonersbespreking is dat er niet meerdere bewoners maar één bewoner* uitgebreid wordt besproken.

Wensen en behoeften van bewoners

De teamleden bespreken hoe de bewoner zijn of haar situatie beleeft. Dit doen zij aan de hand van de momenten waarop zij aansloten op de beleving en behoeften van de bewoner. Dit zijn de momenten waarin zij echt contact maken met de bewoner. Door dit onderlinge teamgesprek worden medewerkers zich aan de ene kant meer bewust van hun manier van contact maken. En aan de andere kant krijgen medewerkers een beter inzicht in en begrip voor de bewoner.

Effecten

Samenwerking
De invoering van de bewonerbespreking bevordert de onderlinge samenwerking. Medewerkers luisteren beter naar elkaar en geven elkaar inhoudelijker feedback.
Kwaliteit van zorg
De kwaliteit van zorg verbetert omdat medewerkers de behoeften en wensen van bewoners beter leren inschatten. Dat is immers een van de belangrijkste vaardigheden in de omgang met chronisch zieke ouderen. Medewerkers voelen zich ook beter toegerust om om te gaan met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Meer informatie

In de volgende webpagina’s staat informatie wat de bewonerbespreking inhoudt:
Structuur van de bewonerbespreking
– De taken van de eerste verantwoordelijke / EVV / contactverzorgende (deze link werkt binnenkort)
– De direct leidinggevende (deze link werkt binnenkort)
– En ten slotte voor de opleiders (deze link werkt binnenkort)

*Je kunt in plaats van bewoner ook cliënt lezen.